0
:

 

 

[] terminator

  
: 0
: , . , ( .sh ) . bash: "/home/mrsandman/path/to/clock.sh: ". sh , , . , , ? rc.local autastart ... .
: 0
. .bashrc. .
 
: